» Úvodní strana » Formuláře

Formuláře

Vydáno Popis dokumentu Typ
06.08.2020 Žádost voliče o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje_2. a 3. října 2020   pdf
05.05.2020 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění   pdf
20.12.2019 Žádost na rušení údaje o místu trvalého pobytu   pdf
01.02.2016 Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les   doc
01.02.2016 Ohlášení místního poplatku za psa   doc
17.08.2015 Žádost o zábor veřejného prostranství   doc
17.08.2015 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - k vyplnění   doc
01.04.2015 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce   pdf
17.10.2007 Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu   doc
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz